CENNÍK


  • Na základe vyplnenej žiadosti Vám pošleme cenovú ponuku. 
    Údaje prosíme vyplniť čo najpresnejšie, aby bola cena reálna.
  • Pri kontaktný údajoch zadajte aspoň jeden kontaktný údaj.

Meno:
Priezvisko:
Ulica:
Mesto:
Telefón:
Fax:
Email:
Ponuku poslať:

Typ profilu:
Farba okien
Typ skla:

Služby

   
   
   

Č. 1

Šírka
Výška
Typ okna/dverí
Pomer menšej a väčšej šírky
Počet ks
Otváranie
   
Šírka vonkajšej parapety
   
Šírka vnútornej parapety
   
   
Poznámka

Č. 2

Šírka
Výška
Typ okna/dverí
Pomer menšej a väčšej šírky
Počet ks
Otváranie
   
Šírka vonkajšej parapety
   
Šírka vnútornej parapety
   
   
Poznámka

Č. 3

Šírka
Výška
Typ okna/dverí
Pomer menšej a väčšej šírky
Počet ks
Otváranie
   
Šírka vonkajšej parapety
   
Šírka vnútornej parapety
   
   
Poznámka

Č. 4

Šírka
Výška
Typ okna/dverí
Pomer menšej a väčšej šírky
Počet ks
Otváranie
   
Šírka vonkajšej parapety
   
Šírka vnútornej parapety
   
   
Poznámka

Č. 5

Šírka
Výška
Typ okna/dverí
Pomer menšej a väčšej šírky
Počet ks
Otváranie
   
Šírka vonkajšej parapety
   
Šírka vnútornej parapety
   
   
Poznámka

Iná poznámka, námet, dôležitý odkaz pre nás

 
  • Príklady typov okien